IoB คืออะไร

IoB คืออะไร

IoB คืออะไร โดย IoB ย่อมาจากคำว่า  Internet of Behavior ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวโน้มทางด้านเทคโนโลยี โดยการเกิดขึ้นของ Internet of Behavior ทำให้มีโอกาสมากขึ้นในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 

และนี่คือแนวโน้มที่จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า บริษัท ต่าง ๆ จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 และบรรยากาศทางเศรษฐกิจของโลก นักวิเคราะห์มองเห็นวิธีต่าง ๆ ในการใช้ IoB ในธุรกิจการขาย การเงิน การประกันภัย และอื่น ๆ อีกมากมาย

ดังนั้นคำถามที่ว่าจะเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่จะนำกำไรมาสู่ บริษัท ได้อย่างไรจึงได้รับคำตอบจากแนวคิดของ Internet of Behavior ดังต่อไปนี้

Internet of Behavior คืออะไร ?

โดย Internet of Things (IoT) คือ การเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เข้ากับอินเทอร์เน็ต อีกในความหมายหนึ่งคือ Internet of Behaviors (IoB) คือ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แกดเจ็ตเหล่านี้เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมความสนใจ และความชอบของผู้ใช้งาน ซึ่งข้อมูลสามารถใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการทำแผนตามพฤติกรรมของลูกค้า 

ซึ่งการศึกษาพฤติกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ ได้รับการประกาศครั้งแรก โดย Gote Nyman ในปี 2012 ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยา ที่เกษียณแล้ว ที่มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ โดย ไนแมน เชื่อว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมนี้ สามารถทำนายความตั้งใจของบุคคล และสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในโลกที่สามารถเชื่อมต่อกัน และ IoB ยังใช้งานง่ายในทางเทคนิค 

อย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องยากมากในทางจิตใจ สถิติแสดงนิสัย และพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของความต้องการของแต่ละบุคคล แต่ก็ไม่สามารถเปิดเผยความหมาย และบริบทของชีวิตแต่ละคนได้อย่างเต็มที่ และละเอียดมากไปกว่านี้

IoB มุ่งหวังที่จะทำความเข้าใจ และใช้ข้อมูลอย่างถูกต้อง เพื่อสร้าง และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้อมูลนี้ใช้เพื่อสร้างแนวทางใหม่ในการพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ เพิ่มประสิทธิภาพ ประสบการณ์การด้านการค้นหาและสร้าง รวมถึงการส่งเสริมสินค้า และบริการของบริษัทอีกด้วย

IoB มีความสำคัญอย่างไร ?

มีความสำคัญต่อองค์กรต่าง ๆ ซึ่งแต่ละองค์กรกำลังปรับปรุง ไม่ได้มีเพียงแต่ปริมาณของข้อมูลที่รวบรวมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงวิธีการผสมผสานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการใช้งาน IoB จะยังคงมีอิทธิพลต่อวิธีการที่องค์กรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน IoB สามารถรวบรวม และประมวลผลข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่สำคัญได้ เช่น

 • ข้อมูลลูกค้า
 • ข้อมูลพลเมืองที่ประมวลผลโดยหน่วยงานของรัฐ
 • สื่อสังคม
 • การจดจำใบหน้าที่เป็นสาธารณสมบัติ
 • การติดตามตำแหน่ง

IoB มีประโยชน์อย่างไร ?

 • สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อปิดการขาย และทำให้ลูกค้าพึงพอใจ
 • สามารถมาแทนที่แบบสำรวจลูกค้าได้หลายรายการ
 • สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้
 • สามารถศึกษาข้อมูลที่ไม่สามารถหาได้ เกี่ยวกับวิธีที่ลูกค้าโต้ตอบกับบริการสิ่งที่ดี และอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • สามารถทำความเข้าใจให้ดีขึ้นว่า ลูกค้ากำลังซื้อของอยู่ที่ไหน
 • สามารถให้การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับจุดขาย และโฆษณาเป้าหมายได้

ซึ่งบริษัทต่าง ๆ ได้ทำการวิเคราะห์ ทดสอบ และใช้วิธีการอื่น ๆ เป็นเวลาหลายปี เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการสร้าง และโปรโมตผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ต้องการซื้อ โดยพฤติกรรมออนไลน์สามารถช่วยเพิ่มอุตสาหกรรมด้านการขายอย่างมาก และข้อมูลจะเป็นพื้นฐานสำหรับบริษัทต่าง ๆ ในการวางแผนสำหรับการพัฒนาการตลาด และการขาย 

IoB เกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ อย่างไร ?

ซึ่งจะมีข้อมูล และวัสดุใหม่ ๆ มากมายสำหรับนักการตลาดในการวิเคราะห์ เพื่อที่จะนำหน้าคู่แข่ง นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยให้ได้รับประโยชน์ และเพิ่มจำนวนลูกค้าที่พึงพอใจได้

Internet of Behavior จะช่วยในการศึกษาเส้นทางของลูกค้าทั้งหมด โดยการรวบรวมข้อมูลจากผู้ติดต่อหลาย ๆ จุด ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาได้ว่าความสนใจของลูกค้าในผลิตภัณฑ์ หรือบริการเริ่มต้นที่ใด เส้นทางไหน และช่วงเวลาในการซื้อ ซึ่งวิธีนี้ จะสร้างจุดติดต่อกับลูกค้าร่วมกันมากขึ้น และค้นหาวิธีใหม่ ๆ ในการสื่อสารกับลูกค้า

โดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ และผู้ช่วยด้านเสียง เช่น Apple Siri, Amazon Alexa หรือ Google Home ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เครื่องมือค้นหาพยายามทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ แต่หน้าเว็บไซต์จะยังไม่ได้รับการประเมินโดยเนื้อหาคำหลักอีกต่อไป แต่จะเป็นภาษาธรรมชาติที่ใช้ ดังนั้นแนวทางในการทำ SEO ก็จะเปลี่ยนไปเช่นกัน

สิ่งที่ไม่คาดคิด คือ IoB สามารถตรวจจับ และมีอิทธิพลต่อรูปแบบพฤติกรรมของพนักงานได้ ระบบจดจำใบหน้า ให้ความปลอดภัยในสำนักงาน แต่ในทางกลับกัน จะเป็นตัวควบคุมพนักงานในที่ทำงาน และนอกสำนักงานอีกด้วย ดังนั้น Intel จึงใช้การจดจำใบหน้า เพื่อระบุพนักงาน และบุคคลที่อาจเป็นภัยคุกคาม และ PwC ได้เปิดตัวเทคโนโลยีสแกนใบหน้าเพื่อตรวจสอบพนักงานที่ทำงานจากที่บ้าน

บริษัท ต่างๆจะจ้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาพฤติกรรม และวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ ๆ

ภายในปี 2566 Garther คาดการณ์ว่า 40% ของประชากรโลกจะถูกติดตามแบบดิจิทัล มีผู้คนมากกว่า 3 พันล้านคน และภายในปี 2568 ประชากรมากกว่าครึ่ง จะเข้าร่วมในโครงการ IoB อย่างน้อยหนึ่งโครงการ

เนื่องจาก IoB เป็นส่วนเสริมของ IoT พวกเขาจะเติบโต และพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน อีกไม่กี่ปี IoB จะกลายเป็นระบบที่สามารถกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ในโลกดิจิทัล 

แต่แม้จะมีความสะดวกสบาย และประโยชน์ของการใช้ IoB แต่แนวโน้มนี้ จะทำให้เกิดคำถามมากมายตามมา รวมถึงคำถามที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของบริษัทต่าง ๆ จะต้องดำเนินโครงการให้ความรู้และความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เพิ่มมากขึ้น

IoB คืออะไร

อย่างไรก็ตาม ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์พัฒนาขึ้นก็เพื่อความสะดวกสบาย และพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ บนโลกทั้งนั้น IoB จะใช้ได้ผลมากน้อยเพียงใด เวลาจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นกัน

เครดิต https://up388.com

เพิ่มเติม /

TikTok Algorithm ทำงานอย่างไร

TikTok Algorithm ทำงานอย่างไร

TikTok Algorithm ทำงานอย่างไร โดยปัจจุบันจะเห็นว่า TikTok ได้กลายเป็นหนึ่งในโซเซียลเน็ตเวิร์กที่มีคนนิยมเข้าไปใช้งานมากที่สุดในขณะนี้ และผู้ใช้งานหลายพันคนได้ใช้เวลาอยู่กับ TikTok หลายต่อหลายชั่วโมงในแต่ละวัน

และหลายคนอาจมีข้อสงสัยหลายอย่างว่า อัลกอริทึม TikTok ทำงานอย่างไร และจะทำอย่างไรให้มีผู้คนเข้าถึงการมองเห็นเรา และสามารถติดตามเราได้มากขึ้นบนโลกโซเซียล ซึ่งถ้าเรารู้การทำงานเกี่ยวกับอัลกอริทึม TikTok ก็ไม่ยากที่เราจะสามารถไขปริศนาในข้อสงสัยเหล่านี้ได้

อัลกอริทึม TikTok ทำงานอย่างไร

1. ด้านการโต้ตอบกับผู้ใช้

โดยส่วนใหญ่แล้ว อัลกอริทึม TikTok มักมองหาการโต้ตอบของผู้ใช้งาน ดังนั้น จึงจะแสดงโพสต์ที่ผู้ใช้ได้โต้ตอบด้วยบนหน้าฟีด นั่นเป็นเหตุผลว่า ทำไมคุณมักจะโต้ตอบกับบัญชีใดบัญชีหนึ่ง และได้เห็นวิดีโอทั้งหมดของบัญชีนั้น มีแนวโน้มว่าเนื้อหาจากบัญชีนั้นจะปรากฏในส่วน ForYou บ่อยขึ้น

และถ้าหากคุณทำวิดีโอที่ให้ความสนใจของผู้ชมจนจบ ก็จะเป็นจุดสำคัญที่จะมีการมองเห็นเพิ่มมากขึ้น เพราะมันจะปรากฏบนหน้า ForYou

2. ด้านข้อมูลวิดีโอ

ซึ่งบน TikTok ผู้ใช้งานสามารถสร้างวิดีโอได้ตั้งแต่ 15 ถึง 60 วินาที หากผู้ใช้งานมีส่วนร่วมกับโพสต์ใด หรือมีการคอมเมนท์ ก็จะทำให้ข้อมูลวิดีโอนั้นสามารถเพิ่มการมองเห็นได้ในมุมกว้างขึ้น ซึ่งกล่าวคือ สามารถเปิดการมองเห็นได้มากขึ้นนั่นเอง

3. ด้านการตั้งค่าบัญชีหรืออุปกรณ์

กล่าวคือ ตำแหน่งของผู้ใช้ในการตั้งค่าภาษา และแม้แต่ประเภทของอุปกรณ์ ก็มีผลเช่นกัน แต่เป็นสิ่งที่ TikTok ให้ความสำคัญน้อยที่สุดในการจัดประเภทของเนื้อหาเหล่านี้

สำหรับผู้ใช้ที่เลือกประเภทหมวดหมู่ เช่น ประเภทสัตว์เลี้ยง หรือการเดินทาง เพื่อช่วยปรับแต่งคำแนะนำตามความต้องการ สิ่งนี้จะช่วยให้แอปสามารถพัฒนาฟีดเริ่มต้น และจะเริ่มให้คำแนะนำตามการโต้ตอบของคุณกับวิดีโอได้

สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้เลือกประเภทหมวดหมู่ : จะนำเสนอฟีดทั่วไปของวิดีโอยอดนิยม เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ การแสดงความคิดเห็น และการดูซ้ำ หรือเล่นซ้ำ ระบบจะเพิ่มความนิยมของผู้ใช้เองอย่างอัตโนมัติ

อะไรทำให้อัลกอริทึม TikTok มีประสิทธิภาพมาก

TikTok เป็นแอปวิดีโอบนมือถือขนาดสั้น ๆ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งคุณสามารถสร้าง และแบ่งปันได้อย่างครบถ้วน ซึ่งเปรียบเหมือนการค้นพบโลกใบใหม่ และเชื่อมต่อกับผู้อื่นได้อย่างกว้างขวาง และเชื่อว่ามีหลายคนที่ดาวน์โหลดแอป TikTok ในโทรศัพท์ของคุณ 

หากคุณดาวน์โหลดแอปโดยบังเอิญคุณไม่จำเป็นต้องสมัครเพื่อดูวิดีโอเหมือนโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ซึ่งคุณสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ได้ทันที และอะไรทำให้อัลกอริทึม TikTok มีประสิทธิภาพมาก ดังต่อไปนี้

1. สร้างวิดีโอสั้น ๆ

โดยปกติแล้วบน TikTok สามารถสร้างวิดีโอได้ตั้งแต่ 15 ถึง 60 วินาที หากคุณคิดไอเดียร์ หรือปรับแต่งวิดีโอสั้น ๆ เพียง 15 วินาที ให้มีจุดเด่น หรือสามารถสร้างจุดขายที่แปลกใหม่ได้ ผู้ชมของคุณก็มีแนวโน้มที่จะดูวิดีโอของคุณได้จนจบ และยังมีโอกาสเพิ่มยอดติดตามได้อีกด้วย

2. ใช้ชื่อวิดีโอที่น่าดึงดูด

ชื่อวิดีโอก็เป็นสิ่งแรกที่ผู้ใช้เห็นเมื่อเข้ามาที่เนื้อหาของคุณ คำไม่กี่คำที่คุณสามารถใช้ได้เป็นสิ่งที่สำคัญในการดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ในไม่กี่วินาที

3. ระบุกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม

คุณควรรู้ว่ามีเนื้อหามากมายที่เหมาะกับทุกวัย และทุกกลุ่ม ดังนั้น โดยพื้นฐานแล้วข้อนี้ยังมีที่ว่างสำหรับทุกคน เพราะมีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับทุกคนได้ และสิ่งสำคัญคือต้องรู้จักผู้ชม หรือกลุ่มเป้าหมายของคุณ และสร้างวิดีโอที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของพวกเขาขึ้นมา

และควรนึงกถึงประเภทเนื้อหาที่ผู้ชมส่วนใหญ่ชอบ หากคุณต้องการกำหนดเป้าหมายผู้ชมที่มีอายุระหว่าง 13 ถึง 25 ปี คุณควรสร้างวิดีโอตลก ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมมากที่สุด หากคุณกำหนดเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่ ที่อายุมากกว่า 35 ปี ให้เน้นที่การสร้างเนื้อหา “เฉพาะทาง” มากขึ้น ซึ่งจะให้ความรู้แก่ผู้ติดตามของคุณ และให้คำแนะนำที่มีค่าแก่พวกเขา

4. ใช้แพลตฟอร์มเกี่ยวกับความรู้แก่ผู้ติดตาม

TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบ หากคุณต้องการสร้างวิดีโอเพื่อการศึกษา แน่นอนคุณสามารถใช้วิดีโอเดียวกันบน YouTube, Facebook และ Instagram ได้เลย และคุณยังสามารถแยกประเภทวิดีโอ เพื่อดูว่าตรงไหนทำงานได้ดีกว่ากัน

5. ใช้แฮชแท็กเพื่อแสดงหัวข้อที่ทันสมัยที่สุด

การใช้แฮชแท็กบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมวิธีหนึ่ง ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณถูกค้นพบได้เร็วขึ้น ผู้ใช้ Twitter และ Instagram จำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ที่ย้ายมาที่ TikTok กำลังใช้แฮชแท็กเพื่อค้นหาสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยม

วิธีที่ดีที่สุดในการขยายการเข้าถึงธุรกิจของคุณบน TikTok คือ การใช้แฮชแท็กทั่วไปที่ขับเคลื่อนด้วยเทรนด์ และแฮชแท็กเฉพาะทางธุรกิจ ตัวอย่าง เช่น หากคุณต้องการสร้างวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการทำงานของพนักงานในร้านอาหาร คุณสามารถใช้แฮชแท็กยอดนิยม เช่น #restaurant และ #employeesworking

อย่าลืมแฮชแท็ก #fyp และ #ForYoum ที่จำเป็นเพื่อรับจุดที่อยากได้ในหน้า For You อย่างไรก็ตาม คุณควรเพิ่มแฮชแท็กที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคุณรวมถึงแฮชแท็ก 2-3 ตัว ที่มีชื่อธุรกิจ และชื่อแบรนด์ของคุณ

6. โพสต์ในช่วงเวลาที่มีคนเข้าใช้งาน TikTok เป็นจำนวนมาก

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ TikTok ที่ยอดเยี่ยม ที่คุณสามารถใช้ในปี 2021 เพื่อเพิ่มผู้ติดตามและนำ TikTok ของคุณไปสู่ระดับใหม่ คือ การโพสต์เมื่อผู้ชมของคุณออนไลน์

หากคุณทราบแน่ชัดว่า ผู้ชมตอบสนองต่อโพสต์ของคุณระหว่าง 16:00 น. ถึง 19:00 น. ให้อัปโหลดวิดีโอของคุณในช่วงเวลานั้น และไม่ควรอัปโหลดวิดีโอในเวลาเดียวกันหลาย ๆ วิดีโอ และทดสอบหาช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยตกเองโดยการอัปโหลดวิดีโอเป็นช่วง ๆ แล้วมาเปรียบเที่ยบยอดการมองเห็นได้

7. ใช้โซเชียลมีเดียอื่น ๆ เข้าช่วย

โดยการโปรโมตวิดีโอของคุณในบัญชีโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ซึ่ง TikTok ไม่ใช่เครือข่ายแบบสแตนด์อโลนที่ลอยอยู่ในจักรวาล กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล และวิดีโอที่สมบูรณ์รวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ เช่น YouTube, Twitter, Instagram, Facebook และแม้แต่ Reddit หรือ Pinterest

สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ TikTok ก็คือ การแชร์วิดีโอบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ ซึ่งเป็นเรื่องง่ายมาก หากคุณมีผู้ติดตามที่มากพอ และมั่นคงบนแพลตฟอร์มอื่นอยู่แล้ว นั่นหมายความว่าคุณสามารถแจ้งให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับโปรไฟล์ TikTok ของคุณได้ โดยการแบ่งปันวิดีโอของคุณบนเครือข่ายเหล่านั้น

TikTok Algorithm ทำงานอย่างไร

อย่างไรก็ตาม TikToK สามารถสร้างแพลตฟอร์มวิดีโอแรก ขนาดใหญ่ ที่ดึงดูดผู้ใช้ทุกวัยทั่วโลกด้วยอัลกอริธึมการแนะนำเนื้อหาที่เป็นผู้เริ่มต้น ซึ่งแอปเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นนั้นดีพอ ๆ กับเนื้อหาบนแพลตฟอร์มเท่านั้น 

ดังนั้นจึงไม่ยุติธรรมที่จะไม่ยกย่องชุดเครื่องมือตัดต่อวิดีโอของ TikTok ที่อนุญาตให้ผู้สร้างสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจนี้ได้ กล่าวคือ หากฟิลเตอร์เป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกรูปภาพที่ดีขึ้นบน Instagram และ ดนตรีกับคำบรรยายนี้ ก็เป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกวิดีโอที่มีส่วนร่วมมากขึ้นสำหรับ TikTok เช่นกัน

เครดิต https://up388.com

เพิ่มเติม /